En sak som vi på Sverige mot Rasism har diskuterat väldigt mycket är hur vi ska motverka rasism och diskriminering inom olika branscher. Vissa branscher har kommit väldigt långt i arbetet med att ta fram policydokument och arbetat fram en gemensam värdegrund för hur man ska tackla sådana problem som ojämlikhet, diskriminering och rasism. Sen måste vi ju tyvärr konstatera att det i vissa branscher fortfarande finns en hel del att göra åt dessa problem.

Ett exempel som är värt att lyfta fram i positiv bemärkelse är byggbranschen. Här har flera företag och fackföreningar tillsammans tagit flera initiativ för en schysstare och mer inkluderande byggbransch. Resultatet har varit att allt fler upplever att språket som arbetarna kring en byggnation använder är mer öppet och inkluderande och mindre nedsättande och diskriminerande utifrån begreppen kön, ålder och etnisk bakgrund.

Detta arbetssätt skulle vi behöva applicera på fler branscher. Skulle man exempelvis kunna skapa en rikstäckande kampanj för ett schysstare arbetsliv? Vi vet att olika fackförbund gör detta mellan varven men då handlar det mest om arbetarnas villkor samt förutsättningar på arbetsplatser.

Vi skulle verkligen behöva en nationell kampanj för att motverka diskriminering och detta är något vi på Sverige mot Rasism funderat mycket på den senaste tiden.

Ett förslag är att alla företag ska ges möjlighet att skriva på ett bindande värdegrundsdokument. De som skriver på det och följer riktlinjerna som vi gemensamt tar fram kommer att belönas med en stämpel som förkunnar att de arbetar mot rasism, diskriminering och andra avarter av beteenden.

Företagen kommer då pressas att leva upp till detta eftersom ingen vill riskera den negativa publicitet som man kan få om man bryter mot värdegrunden.

För att få med fler på tåget skulle vi behöva bli en större grupp som arbetar med detta samt få med fler fackförbund, företag och organisationer på tåget. För att göra detta behöver vi din hjälp! Ni som vill vara med på den här resan, hör av er till oss!