Vi lever idag i oroliga tider, flertalet krig och stridigheter omkring i världen har lett till ökad invandring och antalet landsflyktingar är mycket större en den borde behöva vara. Stormakter spänner sina muskler och stirrar hopbitet på varandra medan vanligt folk hamnar i kläm. Sverigedemokraterna sitter med i riksdagen trots skandal efter skandal med hela 49 platser. Dessvärre så blir det inte bättre av att många nyanlända kommer hit utan papper, under falska identiteter eller ljuger om sin ålder utav olika skäl. Det gör att förtroendet urholkas bland vanligt folk och riktade artiklar åt båda hållen trasslar till debatterna å det grövsta. Många gånger så generaliseras olika problem och lösningar eftersom det är näst intill omöjligt att få en översikt och insikt utav situationen idag om man går ned till individnivå. En lösning för en ”grupp,” även om enskilda personer med olika bakgrunder, kvalifikationer och etnicitet kanske inte alls känner en tillhörighet till varandra. Detsamma gäller när fördomar börjar komma upp till ytan i områden som i panik fått lokaler och fastigheter uppköpta för att omvandlas till tillfälliga flyktingförläggningar. Man ser bara främlingar i ett enda stort vimmel istället för dom människor som faktiskt flytt från krig, politisk förföljelse eller andra oroligheter.

Vi måste bli mer utbildade inom området

Hur skall vi då kunna komma fram till en förståelse som räcker sig över gränserna? För det första så måste vi tillåta och tillåtas bli mer utbildade inom området, att läsa och lära sig om vad rasism faktiskt är och i vilka former det kan förekomma är det första steget. Många gånger kanske man har fördomar själv som man inte inser att man burit med sig förrän någon pekar ut det för en. Det innebär dock inte att man är en rasist medvetet, att få ett nytt eller annorlunda perspektiv på saker och ting är alltid nyttigt oavsett ämne. Förståelse, tålamod och kunskap är några utav dom grunder som behövs för att stävja rasism, men det gäller inte bara kulturellt svenska, utan även nyanlända. Vi får ha förståelse att dom har lämnat hela sitt liv bakom sig och högst säkerligen även familj och vänner, samtidigt som dom slungas in i en helt ny och annorlunda kultur. Samtidigt så måste nyanlända inse att dom kommit till ett väldigt fritt och multikulturellt land som fungerar annorlunda än många andra platser i världen. Norden i sig är väldigt öppet med hög tolerans mot många ämnen som anses vara tabu eller ”fel” i andra länder.

Detta är vad vi kallar för kulturkrockar och det är här som förståelse måste komma från båda hållen. I vissa länder i bland annat mellanöstern så är det fortfarande förbjudet att vara homosexuell, öppet och/eller privat. Här i Sverige så höjer folk knappt ens på ögonbrynen längre för samkönade äktenskap eftersom vi progressivt tagit upp kampen och slagit oss fria från gamla fördomar, även om en del ligger kvar och puttrar under ytan. Nu är det visserligen att ändra något som hamrats in i en person sedan barnsben, men kunskap och tålamod kan både utbilda och ge båda parter en gemensam grund att stå på. Nu är homosexualitet bara ett exempel i denna text, för att ge en idé av vad kulturkrockar kan innebära mer än diskussionen om hijabs, handskakningar eller jämställdhetsfrågor. Men låt oss ta en titt på lite olika ämnen och se om vi inte kan så lite frön utav förståelse, tålamod och kunskap i olika frågor och sedan se vad vi själva kan ta med oss ifrån frågan om hur vi kan motverka rasism på hemmaplan.