Författare: admin

Mångfald i Örebro

Vi på Sverige mot rasism är stolta över att ha nyligen köpt kakel och klinker Örebro från en butik i Örebro. Det var en glädjande överraskning för oss när vi kom dit och möttes av personal med olika utländsk bakgrund. Det här enkla mötet blev ett starkt bevis för oss att denna firma tar mångfald och inkludering på allvar.

Vi har alltid strävat efter att stödja företag och organisationer som främjar lika rättigheter och värdesätter olika kulturer och erfarenheter. Det är inte bara en fråga om att köpa produkter, utan också om att stödja och lyfta fram de företag som aktivt arbetar för att skapa en mer inkluderande och mångfaldig värld.

Att se personal med olika utländsk bakgrund i butiken fick oss att känna oss välkomna och uppskattade. Det var en påminnelse om att Sverige är en nation byggd på invandring och att våra gemenskaper och samhällen berikas av olika kulturer och perspektiv. Genom att skapa en arbetsmiljö som välkomnar och omfamnar olika bakgrunder kan företag bli platser där alla kan trivas och känna sig accepterade.

Denna positiva erfarenhet påminner oss också om att vi som konsumenter har makten att påverka och stödja företag som delar våra värderingar. Genom att göra medvetna val och välja att handla från företag som främjar mångfald och inkludering kan vi visa att vi värdesätter dessa principer. På så sätt kan vi skapa en efterfrågan som driver företag att bli mer medvetna om vikten av att vara inkluderande och att anställa personal med olika bakgrunder.

Det är dock viktigt att notera att mångfald och inkludering inte bara handlar om att ha personal med olika bakgrunder. Det handlar också om att skapa en miljö där dessa människor får möjlighet att växa och utvecklas, där deras röster hörs och deras perspektiv värderas. Det är en kontinuerlig process som kräver engagemang och arbete från alla inblandade parter.

Så idag vill vi tacka den butik i Örebro som visade oss att de tar mångfald och inkludering på allvar. Genom att välja att handla från sådana företag kan vi stödja en vision om ett samhälle där alla är välkomna och där våra olikheter firas. Låt oss fortsätta att stå upp mot rasism och främja en värld där mångfald och inkludering är grundläggande värderingar.

Demonstration i Örebro

Vi på organisationen Sverige mot Rasism är glada och stolta över att kunna meddela att vi planerar att arrangera en demonstration mot rasism i Örebro. Det är en viktig händelse för oss och för samhället som helhet. Vi tror på att alla människor ska behandlas lika oavsett deras hudfärg, etnicitet eller bakgrund. Därför har vi bestämt oss för att organisera en cykeldemonstration där alla som vill kan delta och visa sitt stöd för kampen mot rasism.

Den här demonstrationen är inte bara ett sätt att uppmärksamma problemet med rasism, utan också ett tillfälle att sprida kunskap och medvetenhet om dess konsekvenser. Genom att cykla tillsammans genom Örebro, en stad med en varierad och mångkulturell befolkning, hoppas vi kunna skapa en stark och synlig symbol för en enad front mot rasism.

Vi har valt att uppmana deltagarna att bära regnbågens färger under demonstrationen. Regnbågens färger representerar mångfald, inkludering och solidaritet. Genom att visa upp dessa färger vill vi betona att vi inte bara kämpar mot rasism, utan också för en värld där alla människor kan leva tillsammans i harmoni och respekt.

Demonstrationen kommer att vara en fredlig och positiv händelse. Vi vill skapa en atmosfär av samhörighet och enighet, där alla kan känna sig välkomna och trygga. Vi uppmanar deltagarna att respektera varandra och att inte använda våld eller diskriminera någon under demonstrationen. Det är viktigt att vi alla håller oss till dessa principer för att demonstrera på ett sätt som är konstruktivt och effektivt.

För att göra demonstrationen så framgångsrik som möjligt behöver vi er hjälp. Vi uppmuntrar alla som tror på vårt budskap och vår sak att delta i cykeldemonstrationen. Genom att vara en del av detta evenemang kan du visa ditt stöd för kampen mot rasism och bidra till att skapa en bättre framtid för alla.

Vi uppmanar även människor som inte kan delta i demonstrationen att sprida informationen vidare och att engagera sig på andra sätt. Att bekämpa rasism är en kontinuerlig kamp som kräver vårt gemensamma engagemang och ansträngning.

Vi ser fram emot att få se er alla i Örebro den 15:e juni för vår demonstration mot rasism. Tillsammans kan vi göra en skillnad och kämpa för en rättvis och inkluderande värld där alla människor kan leva utan rädsla för hat och diskriminering. Låt oss cykla tillsammans på cyklar och elcyklar Örebro och bära regnbågens färger för att visa att vi står enade mot rasism och för mångfald!

Bra att veta om hedersrelaterat våld

Något som tyvärr sprider sig som ett gift i vårt samhälle är det hedersrelaterade våldet. Även om vår huvudsakliga syssla är att bekämpa den rasism som finns i Sverige så är hedersrelaterat våld ett annat problem som vi vill belysa eftersom det verkligen behöver bekämpas.

Något vi tycker att upplysa framförallt kvinnor om är att det finns skyddat boende hedersrelaterat våld som man kan ta del av och få hjälp genom om man har utsatts för hedersrelaterat våld.

Hedersrelaterat våld är en form av våld som riktas mot en person i en familj eller en grupp av människor på grund av att personen anses ha kränkt familjens eller gruppens hederskodex. Hederskodexen är en uppsättning regler och normer som styr hur personer i en viss kultur eller samhällsgrupp ska bete sig och vad som anses vara acceptabelt eller oacceptabelt.

Hedersrelaterat våld kan ta många olika former, till exempel fysiskt våld, hot, förnedring, kontroll och isolering. Det kan riktas mot både män och kvinnor, men kvinnor är i de flesta fall de som drabbas av hedersrelaterat våld.

Vad är då ett skyddat boende?

Ett skyddat boende är en form av bostad där personer som har behov av extra stöd och skydd kan bo. Skyddade boenden är oftast avsedda för personer som har svårt att klara sig själva på grund av olika anledningar, till exempel funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller våld i nära relationer.

Skyddade boenden har en viss grad av service och stöd, till exempel rådgivning, matlagning, städning och socialt stöd. Många skyddade boenden har också personal som finns tillgänglig dygnet runt för att ge stöd och hjälp när det behövs.

Målet med skyddade boenden är att ge personerna som bor där en trygg och säker bostad där de kan få stöd och hjälp att må bra och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Tack till alla som stödjer oss!

Nu börjar året så sakteliga närma sig de allra sista veckorna och det har blivit dags att summera årets arbete. Rasismen finns fortfarande i vårt samhälle i en alldeles för hög utsträckning och misstron mot främlingar är fortsatt stor i vissa grupperingar. Risken för att utsättas för våld eller andra brott är ofta som störst i områden där personer med annan bakgrund bor och dessa personer behöver samhällets fulla stöd. Det arbetet har vi försökt lobba för och det är ett arbete som går framåt, tycker vi.

Tack vare privatpersoner och företag som har stöttat oss har vi kunnat föra fram vårt budskap på ett bra sätt. Vi har synts en del i medier och med debattartiklar och vi har kunnat göra några handfasta insatser på vissa utvalda punkter. Bland det som sticker ut mest är att vi stod upp för asylsökande som hade det illa på ett boende med låg standard. Vi såg till att samla in så att de hade råd med möbler och ett badkar så att deras tillvaro kunde bli mer anständig. Det är något som vi är väldigt stolta över att ha varit med och bidragit till och vi hoppas verkligen att ni vill vara med att hjälpa till med liknande insatser under 2023.

Något annat som är väldigt positivt är alla fina kommentarer och brev vi har fått in till oss. Alla positiva tillrop, tummar upp och hjärtan i sociala medier och alla fina leenden från människor. Det är sådana saker som hjälper oss att orka fortsätta arbetet som vi gör även de dagar då vi vaknar upp och det känns jobbigt. Tack vare alla er som tar er tid och uppmuntrar vårt arbete känner vi att det vi gör är viktigt och det är också det som gör att vi orkar fortsätta dag in och dag ut, år efter år. Så stort tack!

Ett snabb titt på olika branscher

En sak som vi på Sverige mot Rasism har diskuterat väldigt mycket är hur vi ska motverka rasism och diskriminering inom olika branscher. Vissa branscher har kommit väldigt långt i arbetet med att ta fram policydokument och arbetat fram en gemensam värdegrund för hur man ska tackla sådana problem som ojämlikhet, diskriminering och rasism. Sen måste vi ju tyvärr konstatera att det i vissa branscher fortfarande finns en hel del att göra åt dessa problem.

Ett exempel som är värt att lyfta fram i positiv bemärkelse är byggbranschen. Här har flera företag och fackföreningar tillsammans tagit flera initiativ för en schysstare och mer inkluderande byggbransch. Resultatet har varit att allt fler upplever att språket som arbetarna kring en byggnation använder är mer öppet och inkluderande och mindre nedsättande och diskriminerande utifrån begreppen kön, ålder och etnisk bakgrund.

Detta arbetssätt skulle vi behöva applicera på fler branscher. Skulle man exempelvis kunna skapa en rikstäckande kampanj för ett schysstare arbetsliv? Vi vet att olika fackförbund gör detta mellan varven men då handlar det mest om arbetarnas villkor samt förutsättningar på arbetsplatser.

Vi skulle verkligen behöva en nationell kampanj för att motverka diskriminering och detta är något vi på Sverige mot Rasism funderat mycket på den senaste tiden.

Ett förslag är att alla företag ska ges möjlighet att skriva på ett bindande värdegrundsdokument. De som skriver på det och följer riktlinjerna som vi gemensamt tar fram kommer att belönas med en stämpel som förkunnar att de arbetar mot rasism, diskriminering och andra avarter av beteenden.

Företagen kommer då pressas att leva upp till detta eftersom ingen vill riskera den negativa publicitet som man kan få om man bryter mot värdegrunden.

För att få med fler på tåget skulle vi behöva bli en större grupp som arbetar med detta samt få med fler fackförbund, företag och organisationer på tåget. För att göra detta behöver vi din hjälp! Ni som vill vara med på den här resan, hör av er till oss!

Ett bra tips för att sova gott

Hej alla fina människor!

Kampen mot rasismen fortsätter och för att orka med den är det förstås viktigt att sova gott om nätterna så att vi vaknar upp fulla av energi och orkar säga ifrån mot alla troll som behöver bekämpas där ute.

Det finns ett antal bra tips som gör att man sover bättre om nätterna. Det absolut bästa är att inte vara rasist, eftersom ett gott samvete ofta är den bästa huvudkudden. Utöver det så är det en god idé att ha det kolsvart i rummet när man ska sova eftersom ljus annars är något som kan störa sömnen. Att läsa en bok istället för att scrolla på telefonen är också ett bra sätt att bli trött på, plus att man blir smartare men det visste ni säkert redan.

För de flesta utav oss är dessa tips saker som vi redan har hört och tyvärr kan man drabbas av insomnia eller andra sömnproblem i alla fall. Bara tanken på att det finns så många rasister är en sådan sak som kan störa en innan man ska sova, till exempel.

Ett av de bästa sätt att somna som undertecknad upptäckt är att beställa exempelvis CBD-olja och ta det som ett tillskott eftersom det är en olja som bland annat botar sömnproblem. Den bästa CBD-oljan i mitt tycka finns att beställa från modernatur.se vilket verkligen är en sida som undertecknad rekommenderar för alla som vill testa CBD-olja för att sova bättre.

På modernatur.se finns det flera olika typer av CBD-olja att välja mellan så det kan vara en bra idé att surfa in där och läsa in dig kring vilka olika CBD-oljor som finns och vilken som passar just dig bäst baserat på vad du vill ha ut av oljan.

Till sist vill vi påminna om att det är valår i år och att det därmed är viktigt att hålla sig pigg och fräsch både i kroppen och i skallen eftersom att kampen mot rasism måste föras framåt på gator och torg, på debattsidor och i sociala medier. Det är bara att gasa på!

Proffsig hemstädning

Hej, hallå och tjena kära läsare! Idag ska jag prata om något som många funderar över och det är nämligen hemstädning. Allt fler jobbar mer, pendlar längre och vill få mer tid över för familjen, matlagning, träning eller andra hobbys men som bekant i vårt moderna samhälle räcker inte tiden alltid riktigt till.

Ett bra sätt att få mer tid över för sig själv är att leja ut städningen hemma. Det kan man göra genom att till exempel anlita en städfirma. En städfirma är gärna någon som man vill få en bra relation med eftersom man ofta köper en löpande tjänst. Till exempel städning varje vecka, eller varannan vecka, eller en gång i månaden.

Då är det bra att veta att man anlitat en proffsig städfirma som man kan lita på och som man trivs med. Jag hittade en väldigt bra städfirma genom att söka runt lite på Google. När jag skrev in hemstäd falun i sökrutan hittade jag in till RH Städ vilket var en positiv bekantskap.

Jag anlitade dom först på prov en gång och blev supernöjd med resultatet. Hela hemmet var skinande rent och de hade städat och skrubbat i alla vinklar och vrår.

Så jag bestämde mig för att anlita dem på ett rullande avtal. Först fick jag städhjälp en gång i månaden och varje gång blev hemmet skinande rent. De är verkligen superproffsiga!

Men som den slarver jag är hann hemmet bli stökigt igen någon vecka innan det var dags för dem att komma nästa gång. Så jag ökade på volymen. Först gick vi upp på städning varannan vecka men med tanke på hur bra resultatet blev tänkte jag att här är det värt att investera i hemmet.

Så nu har jag hemstäd varje vecka. Och jag kunde inte vara nöjdare med RH Städ, de är verkligen bäst!

Räddare i nöden – BGbildelar.se

För ett par månader sedan så var vi på roadtrip med hela gänget från Sverige Mot Rasism. Roadtripen skulle bestå i en Sverige-runt resa där vi skulle besöka olika platser för att demonstrera och hålla tal på ett par evenemang. När vi påbörjade vår resa ner mot Skåne så fick vi problem med bilen nere i Hässleholm, vilket såklart skapade panik i bussen. Vi visste inte alls vad vi skulle göra eller vad som var felet, ingen av oss är bilälskare om vi säger så. Vi började googla för att leta rätt på någon som kan sådana saker. Av en slump hittar vi in till BGbildelar.se och tvekar inte en sekund på att ringa in till dem för att fråga om hjälp.

Eftersom vi är riktigt okunniga på bilar och bildelar så fick vi tala med en riktigt trevlig kille som kunde vägleda oss genom allting. Vi tog tillsammans reda på vart felet låg och han kunde sedan hjälpa oss beställa rätt grejer som kunde levereras med expressfrakt med en reparatör (från en annan firma) som tog sig ner till oss dagen efter för att åtgärda felet på bussen. Snacka om service deluxe? Tack så hemskt mycket till BGbildelar.se. Detta inlägg kommer vi prioritera till dem, eftersom dom hade en enormt bra support och var otroligt hjälpsamma i allt kaos.

Om ni någon gång letar efter bildelar så kan vi varmt och starkt rekommendera BGbildelar.se. Dom har allt i sitt sortiment, ett otroligt brett sortiment där det finns något för alla.

Vi kommer definitivt att använda oss av BGbildelar.se i framtiden. Deras kundtjänst var enormt bra och vi är enormt tacksamma för det.

BGbildelar.se gjorde så att vi kunde fortsätta vår roadtrip genom Sverige. Tack till er så kunde vi fortsätta vår demonstration – Sverige mot Rasism.

Vi hörs i nästa inlägg,

SverigeMotRasism.se

CBD olja här!

Hej kompisar! Idag tänkte jag tipsa er om något som jag testat de senaste månaderna och som jag älskar. Nämligen CBD olja här hos mig brukar jag beställa från modernatur.se. 

Varför jag från första början testade var för att jag var i en ganska dålig period i början av sommaren. Jag sov lite, hade ingen motivation eller ork att gå ut i det fina vädret, vilket annars är något jag ser fram emot varje år, sommaren. Det var ingenting som egentligen hade hänt, utan jag var bara i en otroligt dålig period. Det var då en på mitt jobb som märkte av detta, som sa denna CBD olja här hjälpte hennes mamma mycket när hon gick igenom en tuff period. 

Jag beställde CBD olja här, och fick hem paketet redan nästa dag. Jag trodde verkligen inte att det skulle ge någon effekt, men det var min kollega som övertalade mig till att lägga en beställning. De första två veckorna märkte jag inte av något speciellt, men då ökade jag också styrkan och några dagar efter det så började det med att jag sov bättre. Jag slutade vakna flera gånger på nätterna, och började nästan sova hela nätter efter ytterligare några veckor. 

Att mitt sovmönster hade ändrats så pass mycket förvånade mig, men det gjorde också att jag blev mer utvilad, och då fick mer energi också. Jag tänker inte skriva att denna CBD olja här botade min depression helt, absolut inte. Med det hjälpte mig mycket ändå.  Bara att jag fick sova gjorde jättemycket. 
Är du i en liknande situation som jag var i? Då tycker jag du ska gå in och kolla på CBD olja här, det kan faktiskt hjälpa dig, som det hjälpte mig. Nu några månader efter uppskattar jag verkligen att min kollega övertalade mig, för tror inte jag skulle ha kommit såhär långt utan den hjälpen CBD oljan faktiskt gav mig.

Ett tappert försök att sluta röka

Hej! Nyligen har vi på Sverige mot rasism testat på ecigg från eciggcity.se för att sluta röka, och efter att ha testat deras produkter startat ett samarbete tillsammans! Dem på eciggcity.se anser att vårt arbete mot rasism är lika viktigt som oss, vilket är väldigt viktigt i vårt samarbete. 

På deras hemsida hittar man snabbt en länk till olika startpaket för oss nybörjare som gjorde att vi lätt hittade någon produkt att starta med. Vi la en beställning på eciggcity.se och har testat deras produkter de senaste månaderna, och även dem av oss som varit kritiska blev positivt överraskade. 

Vi började med att trappa ner rökningen under en månad och ersätta mot deras el-cigg vilket gick förvårdnandvärt bra, för några av oss tog det lite längre tid men det beror ju på  hur ens beroende såg ut innan. Vi var lite osäkra på vad vi skulle köpa när det kom till e-juice och nikotinhalt, men fick hjälp av deras kundservice och guider på eciggcity.se. Det slutade med att några av oss köpte deras Aspire PockeX Kit där man köper till e-juice separat. Nu i efterhand känns det betydligt mer hälsosammare, vilket det också är, att inte röka vanliga cigaretter längre. 

På eciggcity.se har dem ett stort utbud av olika el-cigg och vapes, så det ska passa utefter allas behov. Många är små och smidiga, där man också har möjlighet att välja mellan olika färger eller utseenden. För att inte tala om utbudet på deras e-juicer, där har dem smaker som garanterat kommer passa alla. Det är också lätt och smidigt att justera nikotinhalten, så man sen kan trappa ner ännu mer och till och med köpa nikotinfritt tillslut. 

Detta samarbete med eciggcity.se känns för oss superkul och viktigt, för att vi alla i samhället ska kunna leva hälsosammare liv även om vi har beroenden som är svåra att sluta med. Och att dem också har samma ståndpunkt som oss när det kommer till rasism. 

Nu ska jag gå ut och njuta av min el-cigg, ha det bäst!