Vi på organisationen Sverige mot Rasism är glada och stolta över att kunna meddela att vi planerar att arrangera en demonstration mot rasism i Örebro. Det är en viktig händelse för oss och för samhället som helhet. Vi tror på att alla människor ska behandlas lika oavsett deras hudfärg, etnicitet eller bakgrund. Därför har vi bestämt oss för att organisera en cykeldemonstration där alla som vill kan delta och visa sitt stöd för kampen mot rasism.

Den här demonstrationen är inte bara ett sätt att uppmärksamma problemet med rasism, utan också ett tillfälle att sprida kunskap och medvetenhet om dess konsekvenser. Genom att cykla tillsammans genom Örebro, en stad med en varierad och mångkulturell befolkning, hoppas vi kunna skapa en stark och synlig symbol för en enad front mot rasism.

Vi har valt att uppmana deltagarna att bära regnbågens färger under demonstrationen. Regnbågens färger representerar mångfald, inkludering och solidaritet. Genom att visa upp dessa färger vill vi betona att vi inte bara kämpar mot rasism, utan också för en värld där alla människor kan leva tillsammans i harmoni och respekt.

Demonstrationen kommer att vara en fredlig och positiv händelse. Vi vill skapa en atmosfär av samhörighet och enighet, där alla kan känna sig välkomna och trygga. Vi uppmanar deltagarna att respektera varandra och att inte använda våld eller diskriminera någon under demonstrationen. Det är viktigt att vi alla håller oss till dessa principer för att demonstrera på ett sätt som är konstruktivt och effektivt.

För att göra demonstrationen så framgångsrik som möjligt behöver vi er hjälp. Vi uppmuntrar alla som tror på vårt budskap och vår sak att delta i cykeldemonstrationen. Genom att vara en del av detta evenemang kan du visa ditt stöd för kampen mot rasism och bidra till att skapa en bättre framtid för alla.

Vi uppmanar även människor som inte kan delta i demonstrationen att sprida informationen vidare och att engagera sig på andra sätt. Att bekämpa rasism är en kontinuerlig kamp som kräver vårt gemensamma engagemang och ansträngning.

Vi ser fram emot att få se er alla i Örebro den 15:e juni för vår demonstration mot rasism. Tillsammans kan vi göra en skillnad och kämpa för en rättvis och inkluderande värld där alla människor kan leva utan rädsla för hat och diskriminering. Låt oss cykla tillsammans på cyklar och elcyklar Örebro och bära regnbågens färger för att visa att vi står enade mot rasism och för mångfald!