Sverige – Världens minst rasistiska land?

Sverige – Världens minst rasistiska land?

World Value Survey hade nyligen en undersökning där dom tillfrågade människor i 80 länder om vilken sorts människor som dom inte skulle vilja ha som grannar. Bland svarsalternativen fanns bland annat ”folk utav en annan etnisk härkomst” och omformuleringen ”personer utav en annan ras.” Utifrån hur många utav dom tillfrågade som valde dessa alternativ i ett visst land så kunde man bedöma vilka länder som var minst till mest toleranta, samtidigt som man fick en insikt i hur utbredd rasismen var i landet. Dock så måste man ha i åtanke att resultatet är strikt statistiskt och att resultatet med största sannolikhet skulle kunna variera beroende på orter, städer och områden i städer som tillfrågades.

Förvånansvärt toleranta i Sverige

Undersökningen visade enligt mätningarna att Sverige var ”världen minst rasistiska land” och förvånansvärt tolerant inom andra områden också, gällande bland annat religionsfrihet, könsidentifiering och sexuella läggningar. Detta då endast 1.4% utav dom som tillfrågats ansåg att dom inte ville ha rasfrämlingar som grannar. På andra plats kom Argentina med en siffra på 2% och på tredje plats kom vårt kära grannland Norge med en siffra på 2.8%. I övrigt så var Kanada, Storbritannien, USA och Sydamerika bland dom minst rasistiska områdena. Europa var generellt splittrad i fråga om resultat. Västeuropa var överlag mindre rasistisk än den Östeuropa med undantag för Frankrike där hela 22.7% utav dom tillfrågade ansåg att dom inte ville behöva bo granne med någon utav en annan ras, befolkningsgrupp eller etnisk bakgrund. I övrigt så var dom två minst toleranta länderna i världen Indien och Jordanien. 51.4% i Jordanien och 43.5% från Indien ville inte ha grannar utav annan etnisk härkomst, samtidigt så är båda länderna ansedda att ha en hög mångkulturell bakgrund och befolkning.

I topp bland de mest välkomnande länderna

World Value Survey har flertalet undersökningar och studier världen över, bland annat för att mäta sociala attityder runtom i världen.

Sedan så finns det Allports skala, som används för att mäta fördomsfullhet, främst inom rasism i ett samhälle. Skalan togs fram 1954 utav den amerikanska psykologen Gordon Allport. Skalan utgår från 5 olika kategorier och hur höga siffror man får på varje.

Kategorierna på skalan är följande:
  1. Rasistiska skämt – hur öppet en större grupp skämtar om en mindre grupp i samhället.
  2. Undvikande – i den grad den större gruppen i samhället börjar undvika minoriteter.
  3. Diskriminering – huruvida minoriteter får delta i samhällets alla möjligheter eller ej.
  4. Fysiska angrepp – Majoriteten vandaliserar minoriteters egendom, bränner ner hus/fastigheter
  5. Utrotning – majoriteten börjar mörda och minska minoriteter genom våld och mord.

Ett typexempel på nummer 5 på skalan är lynchningar och annan egenmäktig rättskipning utav svarta i Nordamerika, folkmordet i Rwanda, den etniska utrensningen i Bosnien 1992 och så vidare. För tillfället så finns det inga pålitliga källor vart Sverige befinner sig på Allports skala.

Sverige är även allmänt sett det mest välkomnande landet för landsflyktingar i hela Europa, även om riskdagen var tvungen att skärpa insläpps kraven år 2016 i samband med den stora flyktingströmmen. Omkring 160 000 välkomnades till Sverige år 2016, varav det var omkring 627 000 som sökte asyl i hela Europa sammanlagt utav ungefär 1.32 miljoner flyktingar i hela inom Europeiska Unionen. År 2015 så gav Sverige näst flest flyktingar asyl, bara Tyskland beviljade fler men om man ser till befolkningssiffran så tog vi procentmässigt in flest i hela Europa. I förhållande till vår befolkning så beviljade Sverige 350 personer per 100 000 invånare asyl. I jämförelse mot året innan så var ökningen bara 4% medan Tyskland gjorde en ökning på hela 200%. Frankrike var däremot det land som nekade flest.