Vi på Sverige mot rasism är stolta över att ha nyligen köpt kakel och klinker Örebro från en butik i Örebro. Det var en glädjande överraskning för oss när vi kom dit och möttes av personal med olika utländsk bakgrund. Det här enkla mötet blev ett starkt bevis för oss att denna firma tar mångfald och inkludering på allvar.

Vi har alltid strävat efter att stödja företag och organisationer som främjar lika rättigheter och värdesätter olika kulturer och erfarenheter. Det är inte bara en fråga om att köpa produkter, utan också om att stödja och lyfta fram de företag som aktivt arbetar för att skapa en mer inkluderande och mångfaldig värld.

Att se personal med olika utländsk bakgrund i butiken fick oss att känna oss välkomna och uppskattade. Det var en påminnelse om att Sverige är en nation byggd på invandring och att våra gemenskaper och samhällen berikas av olika kulturer och perspektiv. Genom att skapa en arbetsmiljö som välkomnar och omfamnar olika bakgrunder kan företag bli platser där alla kan trivas och känna sig accepterade.

Denna positiva erfarenhet påminner oss också om att vi som konsumenter har makten att påverka och stödja företag som delar våra värderingar. Genom att göra medvetna val och välja att handla från företag som främjar mångfald och inkludering kan vi visa att vi värdesätter dessa principer. På så sätt kan vi skapa en efterfrågan som driver företag att bli mer medvetna om vikten av att vara inkluderande och att anställa personal med olika bakgrunder.

Det är dock viktigt att notera att mångfald och inkludering inte bara handlar om att ha personal med olika bakgrunder. Det handlar också om att skapa en miljö där dessa människor får möjlighet att växa och utvecklas, där deras röster hörs och deras perspektiv värderas. Det är en kontinuerlig process som kräver engagemang och arbete från alla inblandade parter.

Så idag vill vi tacka den butik i Örebro som visade oss att de tar mångfald och inkludering på allvar. Genom att välja att handla från sådana företag kan vi stödja en vision om ett samhälle där alla är välkomna och där våra olikheter firas. Låt oss fortsätta att stå upp mot rasism och främja en värld där mångfald och inkludering är grundläggande värderingar.