Centrum mot Rasism – en skakig historia

Centrum mot Rasism – en skakig historia

CMR är en ideell förening som har sitt kansli i Stockholm. CMR är en paraplyorganisation med dryg ett hundratal medlemsorganisationer och grundades år 2003. Sedan mars 2017 så verkar dock föreningens verksamhet vara vilande utan någon officiell förklaring. CMR började som ett arbete mot rasism och all form utav främlingsfientlighet, homofobi, antisemitism, diskriminering samt islamofobi. Finansieringen utav verksamheter inom organisationen har skett genom projektbidrag från huvudsakligen Myndigheten för ungdoms – och civilsamhällesfrågor (MCUF), vilket är en statlig förvaltningsmyndighet vilket sorteras under utbildningsdepartementet.

Trots sina värdiga mål om att bekämpa rasism genom kunskap och att lyfta fram olika händelser i samhället så har gruppen ofta bemötts utav skepticism och blivit anklagade för sandlådepolitik. En sådan händelse skedde i april 2005 då CMR kritiserade reklamen för glassen Nogger Black för att vara rasistisk, vilket i sin tur bemöttes med allt från hån och satir i media och sociala medier till att man ifrågasatte CMR och huruvida dom verkligen var en seriös organisation. Även själva organisationen i sig har granskats och ifrågasatts utav bland annat en artikelserie i Svenska Dagbladet i Juli 2005, där man kritiserade hur CMR hanterade sin ekonomi. Detta ledde till att dåvarande integrationsminister Jens Orback signalerade för en utredning utav verksamheten. Utredningen skulle visa att Afrosvenskarnas Riksförbund (ASR) hade en ledande roll i CMR samt att av dom 359 olika föreningar som deltog vid bildandet utav CMR så fanns endast en dryg fjärdedel kvar, 91 stycken. Vissa hade lagts ned, andra flyttade från CMR utav olika anledningar. Året därpå, 2006 så avskedades dåvarande verksamhetschefen Amina Ek. Detta ledde till en lång rad interna konflikter och efter att fackförbund dragits in i tvisten så tvingades CMR att ta tillbaka avskedandet och istället köpa ut Ek ur organisationen. Allt kritik och misstro till organisationen ledde till att regeringen i november 2006 bestämde sig för att dra in det årliga ekonomiska stödet på hela 5.5 miljoner kronor som CMR tidigare haft.

Fuskat med sitt medlemsantal

För att återgå till ASR inblandning utav CMR och den ekonomiska granskningen i media, så uppenbarade det sig att ASR själva fuskat med sitt medlemsantal, vilket dom behövde ett visst antal för att vara berättigade ett bidrag på 300 000 kronor ifrån integrationsminister. Dom hävdade nämligen att dom hade 1402 medlemmar år 2001, varav omkring 1226 var boende i Stockholmsområdet och ingick i den avdelningen. Dock så visade det sig att vid närmare granskningar så hade Stockholmstidningen endast 47 betalande medlemmar, men i revisionen så antog man att varje kvinnlig medlem hade 3 barn, vilka då också räknades som medlemmar. Schablonbarnen räknades alltså samtliga som medlemmar vare sig dom existerar eller ej.

Många blev även upprörda då Karlstads kommuns stadsbyggnadsnämnd år 2009 ändrade namnet på ett kvarter i området Tingvallastaden efter påtryckningar från både CMR och ASR. Kvarteret hade fått namnet Negern år 1866 i samband med återuppbyggnaden utav den lilla staden efter en härjande storbrand året innan. Huruvida det var tänkt som en rasistisk pik, mörk humor eller liknande med hänvisning till alla svartbrända kvarlämningar går inte att säga. Men etymologiskt sett så kommer den svenska versionen utav ordet neger ifrån spanskans negro, vilket betyder svart. Många blev som sagt upprörda när det historiska namnet ändrades, men då själva ordet neger och dess moderna association till amerikanskans nigger kan uppfattas som både fördomsfullt och rasistiskt så gav Karlstads kommun med sig för att inte väcka anstöt och vara med i tiden.