Flyktingbloggen En plats för flyktingpolitisk debatt

 

Benny LindholmIgår mötte jag en kurdisk man som tack vare arbetskraftsinvandringen bott och arbetat i Sverige ett par år och nu drömde om ett svenskt medborgarskap. Han fick mig att börja drömma. Tänk om de regler som gett honom uppehållstillstånd – och som av vissa beskrivs som extremliberala – kunde bli norm i utlänningslagen och inte bara ett undantag i en annars begränsande lagstiftning. Fortsätt att läsa

PederDet är ett rättsosäkert system, med oseriösa tolkar och dåliga advokater.
Europadomstolen och UNHCR har anmärkt på, klagat på, och kritiserat migrationsverket för deras rutiner, kunskap och över hur de handlägger ärenden och grundlägger de beslut som fattas. Otaliga andra organisationer, institutioner och myndigheter har också gång efter annan kritiserat asylprocessen i Sverige. Fortsätt att läsa

unnamedI nästa vecka har det gått ett år sedan lagen om vård som inte kan anstå trädde i kraft. Att
papperslösa har laglig rätt till vård är en stor framgång, men enligt en sammanställning av Röda Korset är kunskapen om lagen inom vården dålig och nästan var tionde papperslös som det senaste året sökt hjälp på Röda Korsets vårdförmedlingar har nekats vård. Fortsätt att läsa

I år 2014 finns det mer än 50 miljoner människor som är på flykt i olika delar av världen. Inte sedan andra världskriget har det varit så många personer som tvingats iväg p.g.a. krig, våld, förtryck, tortyr, olaga fängslande, hot, förföljelser, svält, hunger och annat.
Samtidigt i år 2014 uppmärksammar vi att det är hundra år sedan första världskriget bröt ut. Tidningar har reportage och artiklar om de hemska striderna i Belgien och Frankrike, där trupper hetsades mot varandra med meningslös massdöd och obeskrivligt lidande som följd. Skyttegravskriget på vidriga leråkrar och i grävda tunnlar i köld och regn har beskrivits i både fackböcker och romaner. Många reser nu till de stora krigskyrkogårdarna och betraktar de enorma raderna av kors, varje kors är ett minne över en för tidigt död människa. Jag läste i DN om en skolklass som rest dit och som läst namnen och årtalen på de stupade och blivit tagna av att en pojke inte hunnit bli 16 år innan han hamnade som begravd på krigskyrkogården. De eleverna fick sig en stark påminnelse om krigets meningslöshet. Fortsätt att läsa

Anna-SofieJag har tidigare skrivit här på flyktingbloggen om fördomar mot muslimer och Islam, och detta tema är något jag önskar att komma tillbaka till. Som de flesta vet är fördomar förutfattade antaganden som ofta uppstår vid brist på information. Vi fyller kunskapsluckor med idéer som för oss tycks sannolika, istället för att ta reda på fakta. Många fördomar bidrar till att bygga upp rasistiska hållningar och bidrar till ökad främlingsfientlighet – och dessa fördomar måste vi passa oss för och göra allt för att motarbeta och allra helst krossa. Det bästa sättet, tror jag, är med kunskap. Men tyvärr är det många som vägrar att lyssna, eller blundar för fakta. Varför? Fortsätt att läsa

Bengt SjöbergDet finns olika definitioner på begreppet utanförskap, men alla har vi kanske någon gång känt oss vara utanför. När innegänget snackar och när man skulle välja lag i skolan. Det kan kännas hårt att inte vara accepterad eller att inte duga. Många människor lever med en självbild av mindervärdeskänslor. Man jämför sig med andra och tycker att alla andra är så mycket bättre, mer självsäkra och mer inne. Vi skulle bara veta hur dem som vi betraktar med avund själva kämpar med sina funderingar om att räcka till. Varför inte inse att vi är bäst på att vara oss själva och att vi inte behöver jämföra oss med alla andra. Fortsätt att läsa

Anders SvenssonMellan 1992 och 2011 ökade den svenska flyktingvänligheten kraftigt. 1992 var det 65% som ansåg att Sverige borde ta emot färre flyktingar. 2011 hade denna siffra sjunkit till 41% enligt de undersökningar som SOM-Institutet regelbundet genomför. Den senast undersökningen om attityder till flyktingar presenterades 2013. Från 2011 till 2012 skedde en viss minskning av flyktingvänligheten för första gången under lång tid. 2012 svarade 45% att det var en bra idé (förslaget om att ta emot färre flyktingar är ett mycket eller ganska bra förslag) att ta emot färre flyktingar medan bara 29 procent angav att det var ett dåligt eller ganska dåligt förslag. Fortsätt att läsa

Görel Sävborg-LundgrenFör några dagar sedan lämnade en familj från ett Balkanland Sverige. De har fått slutligt avslag på sin ansökan om asyl. Migrationsmyndigheten anser att de inte behöver skydd här. Föräldrarna har en längre tid sökt efter ett arbetserbjudande, som skulle kunna göra det möjligt för dem att återkomma till Sverige som arbetskraftsinvandrare. Men något sådant gick inte att finna inom den tidsfrist som Migrationsverket gett dem att lämna landet. Fortsätt att läsa

Jytte GutelandJag befinner mig just nu i Europaparlamentet och har haft mina första arbetsdagar här. Valrörelsen känns fortfarande väldigt närvarande och frågorna som dominerade debatten hemma är lika närvarande på vårt gruppmöte i parlamentet. Det handlar om hur vi ska ta oss framåt ur krisen och hur vi ska skapa ett mer jämställt, grönt och humant EU. Jag ser ut över de andra nyvalda och nygamla ledamöterna och funderar över vilka drivkrafter de har. Vill de samlas över partigränser och arbete för en ny agenda? Känner de medkänsla med de människor som vill skapa en ny framtid för sina barn? Jag hoppas det. Fortsätt att läsa

Niclas PerssonTrots att Martin Luther King redan ägnat större delen av sitt liv för att bekämpa rasismen, var det först under ett besök vid en skola för kastlösa och oberörbara i Indien som han lärde sig något stort och nytt om rasism. Han insåg något han tidigare inte insett. Han lärde sig nämligen av barnen på denna skolan för oberörbara att de svarta i det segregerade USA var sitt samhälles oberörbara. Att de svartas kamp för mänsklig värdighet och mänskliga rättigheter var förenad med de oberörbaras kamp för samma sak i sitt samhälle. Han blev förfärad över att han först instinktivt ryggat tillbaka för att benämna sig som och se sig själv som likställd med de oberörbara. Men till slut, i klassrummet med de oberörbara barnen, så förlikade han sig med detta och såg att de oberörbara i USA och Indien var bröder och systrar. Fortsätt att läsa