Flyktingbloggen En plats för flyktingpolitisk debatt

Nyligen var jag på en resa till hamnstaden Poti i Georgien, då jag ingår i ett SIDA-finansierat demokratiprojekt. Poti ligger vid floden Rionis utmynning i Svarta havet och har ca 47.000 invånare och är betydelsefull genom sin hamn. I augusti 2008 attackerades Poti av Ryssland och delar av staden bombades. Det handlade om vissa områden i Abchasien norr om Poti. Dessa områden innefattande den viktiga och betydelsefulla staden Suchumi och kom att avskäras från Georgien och är nu under rysk kontroll. Alla etniska georgier tvingades lämna Abschasien och bor nu som internflyktingar i olika georgiska städer. Fortsätt att läsa

Så många fruktansvärda öden det finns bland oss i den stora grupp av människor som kommit till Sverige för att åtminstone få något beteende och uppträdande mot sig som liknar människovärde. I Fackligt Center För Papperslösa träffar vi så många tragiska livsöden att vi häpnar över personernas styrka att ens faktiskt orka leva. Detta låter hemskt och fruktansvärt. Helt nyligt fick vi i vårt Center besök av en ganska ung man som på vår fråga om vad han hade för problem allvarligt svarade att ”mitt problem är att jag är född”. Fortsätt att läsa

Bengt SjöbergDet var sent på kvällen i Linköping. Jag skulle gå och köpa en hamburgare och sen gå tillbaka till hotellet för att sova. Dagen efter väntade föreläsningar för diakoner, stödpersoner och människor i ett asylnätverk som ville lära sig mer om ”vad kyrkan gör då främlingen knackar på dörren”. När jag kom ut på gatan höll jag på att snava på en ung flicka som satt och tiggde. Hennes vädjan om hjälp överrumplade mig och denna gång kom jag mig inte för att lägga en slant i hennes pappmugg. Fortsätt att läsa

Jytte GutelandNästa vecka träffas Europaparlamentet i Strasbourg för session. På dagordningen ligger EU:s budget. Man blir inte stolt över mänskligheten och politiken när man tänker på de debatter som förts de senaste åren om EU:s budget. Det startade för ett antal år sedan, efter den ekonomiska krisen, när flera medlemsländer som ett svar på densamma började föra en mer protektionistisk politik. Det gav utrymme för de ekonomiska hökarna att ta greppet om budgetdebatten i rådet. Resultatet blev bland annat att EU:s betalning av räkningar försenades och att många projekt och verksamheter med stöd från EU blev lidande. Fortsätt att läsa

Jon-Ole-Martinsen-150x150Asylbarna får gjennomgå i FRP og Høyre sitt første budsjettforslag.
Manglende rettssikkerhet
Det skal innføres en regelverksbestemmelse vedrørende lengeværende barnefamilier. Regelverket er komplekst, og en av hovedintensjonene til regelverksavtalen er i henhold til Regjeringens samarbeidsavtale med støtteparteiene KRF og Venstre er at barns beste skal tillegges mer vekt. Likevel så finnes det ikke en krone til økt saksbehandlingskapasitet hos UNE for å behandle disse sakene, det er heller ikke satt penger til å øke den barnefaglig kompetanse i UNE. Og det viktigste det er ikke satt av noen midler til rettshjelp. Tvert om så foreslår Justisdepartementet at NOAS som i dag utøver den mest omfattende rettshjelpen til lengeværende barnefamilier heller ikke 2015 får penger til rettshjelp. Fortsätt att läsa

Mikael LeyiDet blir ingen ny migrationsminister i den rödgröna regeringen. Istället inordnas verksamhetsområdet under Justitiedepartementet och ligger som en påhängstitel till nytillträdde justitieministern Morgan Johansson. Det gör mig förbryllad och oroad. Det finns en uppenbar och allmän risk att frågor som inte ges ett eget departement inte heller prioriteras i samma utsträckning. De försvinner istället bland andra frågor och ges underordnad betydelse i relation till ministerns huvudsakliga ansvarsområde. Med flera frågor på bordet måste man välja och ibland välja bort. Migrationsfrågorna hamnar i skymundan, samtalen hinns inte med och debatter tas inte. Diskussionen avstannar. Det riskerar att bli svårare att etablera kontakt, utveckla samtals- och samarbetsformer och aktivt driva frågan inom EU och internationellt. Fortsätt att läsa

Gülay KutalEkstremisme i dag er fortsatt fra marginale grupper og enkelte individer. Det er mulig å snakke om to typer ekstremisme: islamistisk ekstremisme og islamfiendtlig høyreekstremisme. Disse gruppene påvirker hverandre negativt  og vi må nok forvente mer polarisering. Forskjellen mellom disse og tidligere ekstreme bevegelser, som for eksempel nynazisme, er at mens nynazisme og lignende ideologier fikk tydelig motstand fra folket, er det nå mer aksept i samfunnet for både islamistisk ekstremisme og islamfiendtlig høyreekstremisme, og disse kan få religiøs eller kulturell støtte. Fortsätt att läsa