Flyktingbloggen En plats för flyktingpolitisk debatt

Jon-Ole-Martinsen-150x150Asylbarna får gjennomgå i FRP og Høyre sitt første budsjettforslag.
Manglende rettssikkerhet
Det skal innføres en regelverksbestemmelse vedrørende lengeværende barnefamilier. Regelverket er komplekst, og en av hovedintensjonene til regelverksavtalen er i henhold til Regjeringens samarbeidsavtale med støtteparteiene KRF og Venstre er at barns beste skal tillegges mer vekt. Likevel så finnes det ikke en krone til økt saksbehandlingskapasitet hos UNE for å behandle disse sakene, det er heller ikke satt penger til å øke den barnefaglig kompetanse i UNE. Og det viktigste det er ikke satt av noen midler til rettshjelp. Tvert om så foreslår Justisdepartementet at NOAS som i dag utøver den mest omfattende rettshjelpen til lengeværende barnefamilier heller ikke 2015 får penger til rettshjelp. Fortsätt att läsa

Mikael LeyiDet blir ingen ny migrationsminister i den rödgröna regeringen. Istället inordnas verksamhetsområdet under Justitiedepartementet och ligger som en påhängstitel till nytillträdde justitieministern Morgan Johansson. Det gör mig förbryllad och oroad. Det finns en uppenbar och allmän risk att frågor som inte ges ett eget departement inte heller prioriteras i samma utsträckning. De försvinner istället bland andra frågor och ges underordnad betydelse i relation till ministerns huvudsakliga ansvarsområde. Med flera frågor på bordet måste man välja och ibland välja bort. Migrationsfrågorna hamnar i skymundan, samtalen hinns inte med och debatter tas inte. Diskussionen avstannar. Det riskerar att bli svårare att etablera kontakt, utveckla samtals- och samarbetsformer och aktivt driva frågan inom EU och internationellt. Fortsätt att läsa

Gülay KutalEkstremisme i dag er fortsatt fra marginale grupper og enkelte individer. Det er mulig å snakke om to typer ekstremisme: islamistisk ekstremisme og islamfiendtlig høyreekstremisme. Disse gruppene påvirker hverandre negativt  og vi må nok forvente mer polarisering. Forskjellen mellom disse og tidligere ekstreme bevegelser, som for eksempel nynazisme, er at mens nynazisme og lignende ideologier fikk tydelig motstand fra folket, er det nå mer aksept i samfunnet for både islamistisk ekstremisme og islamfiendtlig høyreekstremisme, og disse kan få religiøs eller kulturell støtte. Fortsätt att läsa

Sanna VestinI förra veckan var vi på väg ner mot Italien på en lång tågresa. Redan i Schweiz fick vi välmenande råd av en medresenär som fick höra att vi skulle byta i Milano.
- Milano? Akta er för Flyktingar!
- ???
- Det finns Flyktingar på stationen i Milano. Någon frågar dig om vägen. Sen kommer en annan och knuffar till dig. Vips – plånboken borta! Det är Flyktingar. – Och gå inte på toaletten i Milano!
- ????
- Flyktingar är så smutsiga. De kan ha vad som helst. Fortsätt att läsa

Rune Berglund Steen

Nordmenn må ha fått seg en liten støkk da Sverigedemokraterna erklærte at det de ønsket for Sverige, var vår innvandringspolitikk.Man kan naturligvis spørre seg om uttalelsen fra justispolitisk talsperson i SD Richard Jomshof var helt ærlig (http://www.nrk.no/verden/sd_-_-sverige-er-et-ekstremt-land-1.11933674), eller om den også var taktisk. Det er naturligvis en svært besnærende uttalelse å komme med når man henvender seg til et norsk publikum. Samtidig er den ikke helt og fullt misvisende. Skulle Sverigedemokraterna på noe tidspunkt (helt og fullt hypotetisk!) faktisk lykkes i å bringe Sverige inn på linje med Norge, ville de måtte regne det som en nokså betydelig seier. Fortsätt att läsa

Jonas FlodströmUnder våren 2014 träffade jag en pojke, vi kan kalla honom Tom. Tom är sex år gammal och född i en stad i Mellansverige. Han talar svenska och går på förskolan tillsammans med sina vänner, något som är bland det bästa han vet. Tom har under hela sin levnadstid befunnit sig i Sverige och det är här han har sitt hem och hela sitt liv. Fortsätt att läsa