Flyktingbloggen En plats för flyktingpolitisk debatt

Bengt SjöbergJag har den senaste tiden fått höra livsberättelser av fem flyktingar som befinner sig i Sverige, men som riskerar att överföras till Italien enligt Dublinförordningen och i något fall eftersom de beviljats uppehållstillstånd i Italien. Ibrahim jobbade som golvläggare i Syrien tills kriget började. Innan kriget levde han ett bra liv i Syrien och var som person glad och positiv. På grund av kriget blev han tvungen att sälja sitt hus och lämna sitt land. I dagens läge är Ibrahim en mager och tanig man med ganska tom blick. Han har de senaste åren varit med om en fruktansvärd ”resa” på flykt från land till land. Fortsätt att läsa

Det är februari 2015 och världen är väldigt osäker. Det på går en massiv flyktingvåg från länder som befinner sig i krigstillstånd och terror.

Vårt humanitära hjälparbete räcker inte till, och människor måste fly för sina liv, och med sina liv som insats.

Det går inte att föreställa sig de fasor dessa människor har blivit utsatta för. Människor som drunknar i sin flykt mot friheten i Medelhavet för att EU inte vill bistå med mera pengar för hjälpinsatser till havs, är inte bara cyniskt utan är också helt i strid med de mänskliga rättigheterna.

I Sverige diskuterar politiker om kvoten av flyktingar, hur många kan vi ta emot? Varför ska vi vara de som tar emot många fler än andra länder i EU? Detta, när sanningen är att de fattigaste grannländerna står för det störta antalet flyktingar i moder tid.

Flyktingar, asylsökande och papperslösa kommer i de flesta fall inte hit frivilligt, utan för att de inte har något annat val. Och de ensamkommande barnen, har en särskilt utsatt situation. Det som händer en icke försumbar del av de ensamkommande flyktingbarn strider mor allt mänskligt förnuft. Hur kan så många barn bara försvinna? Varför reagerar vi inte mer?

Jag undrar också hur man som myndighetsutövare kan rycka på axlarna åt alla försvinnanden och det våld mot barn som vi blivit vittne till de senaste dagarna på sociala medier och i flera debattartiklar, och som en skribent skrev; -och om det inte hade filmats, vad hade hänt då?

När slutade vi vara det välkomnande landet?

När ska vi bli inkluderande?

Jag tänker på alla EU migranter som får tigga för sitt uppehälle, och där en del av oss, som uppbär alla medborgerliga förmåner, tycker att det börjar bli för många. Det stör bilden av ett välfungerande samhälle.

Romerna har blivit väldigt utsatta. Deras boplatser har bränts upp, de blir angripna och misshandlade när de tigger på gatan. Det finns människor som tycker att de ska bort, inte finnas i vår välorganiserade värld.

Men det finns också motstånd mot dessa värderingar, och de bjuder in migranterna till både till husrum och till arbete. Medmänskligheten måste genomsyra vårt samhälle så att rasistiska och människofientliga åsikter inte ska bli vardag.

Vi måste sluta att behandla flyktingar, papperslösa och eu-migranter som om de inte hade några rättigheter, för det stämmer inte alls. Det gäller också nedlåtande attityder och värderingar som knappast bygger på fakta eller vetenskaplig grund, utan enbart är tyckanden.

Se istället alla som resurser för att utveckla Sverige. Vi behöver varandra. Så enkelt är det!

Susanne Björkman, styrelseledamot i Fackligt Center för Papperslösa och rådgivare på Vårdförbundet.

Jytte Guteland

”Två tonåringar sköt med luftgevär mot människor i ett romskt läger. Nazister hotar journalister i Sverige och i Europaparlamentet hade en svensk Europaparlamentariker en sakkunnig som skrev rasistiska och antisemitiska inlägg på Flashback. Det är svårt att förstå att detta händer i nutid och att det är människor i Sverige som så synligt drabbas av antisemitism, antiziganism och rasism. Den politiska stämningen har blivit hårdare i hela Europa och inte sällan finns det nu en uppviglande ton i debatten kan fungera inspirerande för våldsamma personer. Fortsätt att läsa

Gülay Kutal

Jeg er stolt over at den norske regjeringens forsøk på å forby tigging og kriminalisere folk som hjelper tiggerne, ble stoppet av det norske folket! Romfolk er overrepresentert blant tiggerne. Det er mye fattigdom, arbeidsløshet og mangel på utdanning blant romfolk – både blant de som er i Romania og i resten av Europa. I dagens konkurransepregede arbeidsmarked er det ikke lett, bort i mot umulig, å finne seg jobb og komme i arbeid for dem som ikke har utdanning og arbeidserfaring fra før. I tillegg møter romfolket fordommer fra majoriteten i alle land de bor; de blir stigmatisert og diskriminert. Fortsätt att läsa

Sanna VestinTal vid Medborgarplatsen 15-01-17.

Läs mer om manifestationerna och bakgrunden här./

Den här manifestationen handlar i första hand om Maria, en flicka som snart fyller tre. Maria har bott i ett familjehem i Norrbotten sedan hon var sju dagar gammal. Hon är en fin liten flicka, glad och tillgiven. Hon har inte haft någon möjlighet att knyta an till sin biologiska mamma eftersom mamma har legat apatisk hela denna tid. Hennes biologiska pappa har kämpat på så gott det går med att sköta om mamma och Marias storebror, men han klarade inte ett spädbarn också. Socialen har alltså bedömt att Maria måste få vara i familjehem. Men Migrationsverket och migrationsdomstolen har samtidigt beslutat att Maria ska utvisas. Detsamma gäller hennes storebror David. Fortsätt att läsa